تاریخ پست:1396/7/22 10:12
کانون دانشجویان زرتشتی برگزار کرد

گهنبار آغاز سرما همراه با برنامه موسیقی

خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

 هموندان کانون دانشجویان زرتشتی همزمان با فرارسیدن گهنبار چهره‌ی ایاسرم‌گاه، آیین گهنبارخوانی را برگزار کردند.

این آیین از ساعت ۱۸ و با اوستاخوانی موبدان رامین شهزادی و پروا نمیرانیان در محل کانون دانشجویان زرتشتی برگزار شد و پس از آن دانشجویان به اجرای موسیقی پرداختند.

از راست: موبدان رامین شهزادی و پروا نمیرانیان

سیاوش مندگاری دبیر کانون دانشجویان زرتشتی

اسفندیار اختیاری نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس

رستم خسرویانی، فرنشین (:رییس) انجمن زرتشتیان تهران

فرتور از کاملیا ورشوی است.

0114


تاریخ پست:1396/7/22 10:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1691

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics