تاریخ پست:1396/7/24 13:14
انجمن بانوان شاهنامه‌خوان گرامی داشتند

پاسداشت جشن مهرگان در دبی

خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

 انجمن بانوان شاهنامه‌خوان دبی برای پایداری فرهنگ و آیین ایرانی جشن مهرگان را در دبی گرامی داشتند.

در این آیین با پهن کردن خوان مهرگانی و نقالی طاهره‌ بهرامی و دیگر برنامه‌های فرهنگی جشن نیاکانی مهرگان پاس داشته شد.

فرتور ارسالی است.

0114


تاریخ پست:1396/7/24 13:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1644

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics