تاریخ پست:1395/4/29 14:10
خبریار امرداد: آریا جمشیدیان

قرارداد بازیکنانکارگروه ورزش در واپسین نشست خود پیرامون پیگیری قرارداد بازکنان تیم‌های ورزشی تصمیم‌گیری کرد.
این نشست که 25 تیرماه در کانون دانشجویان زرتشتی برگزار شد بنابر این شد که سرپرست‌ها‌ی باشگاه‌ آموزشی و نمایندگان تیم‌های ورزشی در صورتی که می‌خواهند قرارداد ثبت شده‌ی بازیکنان خود در هیئت‌های ورزشی یا فدراسیون‌ها را در این دوره از پیکارها دارند‏‏، برای اقدام می‌توانند تا تاریخ چهارشنبه 30 تیرماه تا ساعت 21 قراردادها را به گونه‌ی کامل و روشن در اختیار کمیته برگزاری این دوره پیکارها قرار دهند.
گفتنی است اگر قراردادها دیرتر از تاریخ گفته شده ارسال شود در این دروه پیگیری نمی‌شود و سرپرست‌‌ها حق هیچ اعتراضی ندارند.


تاریخ پست:1395/4/29 14:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1494

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics