تاریخ پست:1396/8/8 8:2
در امرداد375 چاپ شده است

ارتش هخامنشی بر دروازه‌ی بابل

خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

«ارتش هخامنشی بر دروازه‌ی بابل» عنوان نوشتاری است که در آن به چگونگی آرایش ارتش در روزگار هخامنشیان پرداخته است. این نوشتار به قلم فرشید ابراهیمی پژوهشگر تاریخ است که در رویه‌ی تاریخ امرداد 375 چاپ شده است.
نيروي جنگی هخامنشيان همواره دربرگيرنده‌ي سپاهياني از سرتاسر فرمان‌روايي ايراني بود،اگرچه هسته‌ی مرکزي و برجسته‌ي آن را دلاوران پارسي و  ايراني پدید می‌آوردند. سربازان اين ارتش شگفت‌انگيز از آسياي مرکزي تا دانوب باشنده(:حاضر) بودند. مادها پس از پارسيان بيشترين سرباز را در سپاه ايران داشتند و بسياري از فرماندهان ارتش مادي بودند.
سازمان نخستین ارتش پیاده‌ی پارسي برپایه‌ی سيستم اعشاري يا ده‌دهي بود. ارتش ايران از هنگ‌هاي هزار تنی پدید می‌آمد. زبانزد(:اصطلاح) پارسي باستان اين هنگ‌ها «هزارابام» بود. فرمانده هر هنگ را «هزار پاتيش» ‌می‌گفتند. هر هنگ هزار تنی به ده «صاتابا» يا فوج صد تنی بخش مي‌شد. فرمانده هر صاتابا يک «صاتاباتيس» بود که به نوبه‌ی خود هر صاتابا به ده «داتابا» مرکب از ده مرد بخش مي‌شد. داتابام يا جوخه‌ی ده تنی کوچک‌ترين واحد تاکتيکي ارتش پیاده بود که به ستون يک به ميدان نبرد فرستاده مي‌شد. داتاپاتيس يا سرجوخه‌ی ده تنی، در جلوي ستون جای مي‌گرفت و يک اسپارا (سپر) بر دوش داشت. در پشت او دیگر سربازان جوخه به صورت يک ستون 9 تنی مي‌ايستادند و هر مرد کمان و شمشير داشت. معمولاً داتاپاتيس يک زوبين سبک....
بخشی از نوشتار «ارتش هخامنشی بر دروازه‌ی بابل» که در امرداد 375 چاپ شده است.

لینک خرید شماره‌ی 375 امرداد:

https://goo.gl/qpZ4au

لینک اشتراک ایمیلی امرداد:

https://goo.gl/XqpSbS


تاریخ پست:1396/8/8 8:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1567

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics