تاریخ پست:1396/8/26 9:41
خداداد خسرویانی

جشن معرفی نودانشجویان زرتشتی به کوشش انجمن یانشوران مانتره در یزد برگزار شد.

جشن معرفی دانشجویان تازه‌ راه‌یافته به دانشگاه در کنکور ۹۶ از سوی انجمن یانش‌وران مانتره ۲۴ آبان‌ماه در تالار احتماعات زرتشتیان مریم‌آباد یزد برگزار شد.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/8/26 9:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1832

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics