تاریخ پست:1396/8/27 14:12
خبریار امرداد: گوهر برومندی

کلاس‌های فوق برنامه در دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد آغاز شد.

کلاس‌های تقویتی این آموزشگاه زرتشتی در سال تحصیلی 97-1396، پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه تشکیل شد.

به گفته‌ی مینا خاوریان، مدیر دبستان مارکار، انجمن زرتشتیان یزد پرداخت نیمی از هزینه‌های این کلاس‌های آموزشی را بر دوش گرفته است.

فرتور از دبستان مارکار است.

0114


تاریخ پست:1396/8/27 14:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1100

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics