تاریخ پست:1396/8/29 11:24
خبریار امرداد: گوهر برومندی

نام دهشمندان به انجمن زرتشتیان تهران از سال 1395 به بخش دهشمندان تارنما‌ی انجمن افزوده شد.

نام دهشمندانی که در سال 1396 خورشیدی به خانه‌ی فرهنگ‌وهنر یاری رساندند و همچنین نیک‌اندیشانی که از 15 مهر 95 تا 31 فروردین 96 به کتابخانه‌ی یگانگی دهش داشتند و افزون بر آن خیر‌اندیشانی که از یکم مهر‌ماه 95 تا 31 شهریورماه 96 انجمن زرتشتیان تهران را یاری رساندند، در بخش دهشمندان تارنمای انجمن زرتشتیان تهران آمده است.

نام این خیراندیشان را می‌توانید از تارنمای انجمن زرتشتیان تهران ببینید.


تاریخ پست:1396/8/29 11:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1273

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics