تاریخ پست:1396/9/6 19:46
مهشید آتشبند

آدینه سوم آذرماه ۱۳۹۶ به خجستگی جشن آذرگان گهنبارخوانی در درِمهر گوهر و مهربان برگزار شد.

این گهنبارخوانی به تندرستی خانواده‌ی آتشبند نیز بود و پذیرایی از سوی این خانواده انجام شد.

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1396/9/6 19:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1215

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics