تاریخ پست:1396/9/8 12:30
خبریار امرداد: گوهر برومندی

هیت مدیره‌ی باشگاه اردشیر همتی کارمند ساده استخدام می‌کند.

بنابر آگاهی رسانی، باشگاه اردشیر همتی یک نیروی زرتشتی (مرد) تمام وقت با حقوق بسنده (:مکفی) استخدام می‌کند.

دوستداران می‌توانند درخواست خود را تا تاریخ 20 آذرماه 1396 خورشیدی به دفتر باشگاه به نشانی خیابان دادبین ببرند.


تاریخ پست:1396/9/8 12:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :938

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics