تاریخ پست:1396/9/11 20:40
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

پنجمین گردهمایی جوانان زرتشتی سراسر کشور به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره برگزار می‌شود.

این گردهمایی ویژه‌ی جوانان زرتشتی 20 تا 35 سال زرتشتی است که از یکم تا چهارم اسفندماه 1396 خورشیدی برپا می‌شود.

جایگاه برگزاری گردهمایی و زمان نام‌نویسی آن در روزهای آینده از سوی انجمن یانش‌وران آگاهی‌رسانی می‌شود. گفتنی است نام‌نویسی به شیوه‌ی اینترنتی در تارنمای www.izym.ir انجام می‌شود.


تاریخ پست:1396/9/11 20:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1324

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics