تاریخ پست:1396/9/13 15:52
خبریار امرداد: گوهر برومندی

نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران در خجسته روز ورهرام ایزد میزبان زرتشتیان است.

زرتشتیان تهران 14 آذرماه 1396 خورشیدی، در فرخنده‌روز ورهرام ایزد بنابر رسم هر ماه در نیایش‌گاه شاه‌ورهرام‌ایزد گردهم می‌آیند. اوستاخوانی گروهی و آیین نو کردن کشتی در این روز از ساعت 18 و 30 دقیقه در گاه اَیوی‌سَروترم برگزار می‌شود.

از باشندگان  در این آیین خواسته شده افزون‌ بر به تن داشتن سدره و کُشتی ۱۵ دقیقه پیش از آغاز نیایش در نیایش‌گاه باشند.

گفتنی است هر ماه در گاه‌شمار زرتشتیان‌ به ۳۰ روز بخش می‌شود که هر روز نامی ویژه‌ی خود دارد. زرتشتیان در روز ورهرام‌ایزد از هر ماه در نیایشگاه‌های خود گردهم می‌آیند و به نیایش با اهورامزدا می‌پردازند و تندرستی و سر‌بلندی همگان را خواستار می‌شوند.


تاریخ پست:1396/9/13 15:52 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1319

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics