تاریخ پست:1396/9/14 8:4
خبریار امرداد: گوهر برومندی

تندرستی دانش‌آموزان دبستان پسرانه‌ی دینیاری سنجیده شد.

معاینه‌ی دانش‌آموزان این آموزشگاه پسرانه‌ی زرتشتی، دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی به کوشش دکتر رستم امانت، متخصص کودکان، انجام شد.

فرتور از دبستان دینیاری است.

0114


تاریخ پست:1396/9/14 8:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :936

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics