تاریخ پست:1396/9/21 15:35
خبرنگار امرداد: سپینود جم

شماری از استادان و دانشجویان مقطع دکتری رشته‌ی تاریخ ایران باستان (پیش از اسلام)  دانشگاه آزاد اسلامی از آتشکده‌ی رزتشتیان تهران و کتابخانه‌ی یگانگی وابسته به انجمن زرتشتیان تهران بازدید کردند.

این بازدید علمی با آرمان آشنایی بیشتر دانشجویان و پاسخ به برخی از گمانه‌های (:شبهات) تاریخی یادمان‌های در پیوند با فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام انجام شد.

فرتور از مژده شهریار است.

0114


تاریخ پست:1396/9/21 15:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1487

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics