تاریخ پست:1396/9/22 16:38
خبریار امرداد: گوهر برومندی

نیایش همگانی به خجستگی اردیبهشت‌روز از ماه دی (بنابر گاه‌شمار زرتشتیان) در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.

زرتشتیان تهران برای نیایش گروهی بنابر گاه‌شمار خود در روز اردیبهشت و دی‌ماه که برابر با دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی است از ساعت ۱۶ در آتشکده‌ی تهران گردهم می‌آیند.

موبد مهربان فیروزگری پیرامون «اردیبهشت امشاسپند» می‌گوید: آتش و روشنایی نیک‌ترین آفرینش اهورایی و نمادی از راستی و پاکی و به دور از آلودگی است.

به گفته‌ی موبد فیروزگری، اشوزرتشت از آتش به عنوان والاترین و کارآمدترین هنجار هستی نام می‌برد. وی می‌افزاید: جریان هستی با گرما و نور هماهنگ است. واژه‌ی اوستایی اردیبهشت «اَشا وَهیشتا» به چَم(:معنی) بهترین راستی و پاکی است.

این موبد زرتشتی روشنایى را نماد خداوند می‌داند و می‌گوید: هر جا روشنایى هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.

اکنون نیز زرتشتیان تهران در روز اردیبهشت از هر ماه بنابر گاهشمار زرتشتی در آتشکده با سرایش اردیبهشت‌یشت برای نیایش و ستایش اهورامزدا گردهم می‌آیند.


تاریخ پست:1396/9/22 16:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1381

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics