تاریخ پست:1396/10/2 10:32
آریابرزن غیبی

پیکارهای بدمینتون یازدهمین دوره جام همتی در روز  آدینه یکم دی‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه در باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار شد. 

این پیکارها به گونه‌ی تیمی و با شرکت ۲۰ ورزشکار در قالب پنج تیم آغاز شد و دور دوم پیکارها آدینه‌ی آینده برگزار می‌شود.

فرتور از آریابرزن غیبی است.

کد 0114


تاریخ پست:1396/10/2 10:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1202

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics