تاریخ پست:1396/10/7 22:22
خبریار امرداد: گوهر برومندی

مدیریریت پارک کودک فروهر یزد، چند تن مربی کودک را استخدام می‌کند.

بنابر آگاهی‌رسانی از سوی این مجموعه‌‌ی تفریحی و ورزشی، چند تن خانم مربی کودک برای کار در پارک کودک به گونه‌ی پاره وقت استخدام می‌شوند.

زرتشتیان دوستدار کار در پارک کودک فروهر می‌توانند برای هماهنگی و دریافت آگاهی بیشتر تا تاریخ 14 دی‌ماه 1396 خورشیدی در روز‌های فرد از ساعت 17 تا 21 به دفتر مدیریت این مجموعه به نشانی یزد، کوچه آتشکده، باشگاه جوانان زرتشتی بروند.

واگذاری کافی شاپ پارک فروهر

انجمن زرتشتیان یزد برای واگذاری کافی شاپ این مجموعه فراخوان داد. در این راستا انجمن زرتشتیان یزد از زرتشتیانی که در گرداندن کافی شاپ پیشینه دارند درخواست دارد تا پیشنهاد همکاری خود را به این انجمن بدهند.


تاریخ پست:1396/10/7 22:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1726

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics