تاریخ پست:1396/10/15 19:57
امرداد 380 چاپ شد

سه موبد و نوید زایش مسیح

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

شماره‌ی 380 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «سه موبد و نوید زایش مسیح» چاپ شد.
سخن نخست شماره‌ی 380 «امرداد» با عنوان «راز پیروزی بر دشواری‌ها » به قلم بابک سلامتی، مدیرمسوول و سردبیر هفته نامه‌ی امرداد از دشواری‌هایی که سرزمین ایران در پی هزاره‌ها پشت سر گذاشته و راز این پیروزی می‌گوید. تازه‌ترین شماره‌ی «امرداد» هم‌چون شماره‌های پیشین همراه با گزارش‌ها و خبرهای تاریخی و فرهنگی خواندنی از گوشه و کنار ایران، در هشت رویه چاپ شد و از شنبه 16 دی‌ماه 1396 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران است.

در «امرداد» 380 نوشتارهای زیر آمده است:

عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد)

- میراثی رو به فراموشی

- دروازه‌ی چوبی ارگ بم بازآفرینی و نصب شد

- رویدادهای کوتاه

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم(مردم)

- زخم‌هایی که مرهم می‌خواهد

- نگاه مردم

- جدول

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم(شاهنامه)

- خشکسالی اژدهای ترسناک ایران

- سیمای جرم در شاهنامه‌ی فردوسی

در رویه‌ی پنجم(اندیشه) این نوشتارها آمده است:

- بهمن، راهنمای پیشرفت و خوشبختی انسان

- فروغ خورشید در دی‌ماه،روشنی‌بخش زمین

- کارگاه پارسی‌نویسی

- درست‌نویسی

عنوان‌های رویه‌ی ششم(تاریخ و باستان‌شناسی)

- سه فرزانه‌ی ایرانی نخستین دیدارکنندگان با مسیح

- در جست‌وجوی آرامگاه سه فرزانه

- ارمغان مغان

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان)

- گفت‌وگو با بردار روان‌شاد دولت نیک‌منش: خواهرم تنها هم‌صحبت می‌خواست

- چهار «هما» در یک دیوان بال پرواز گرفتند

- رویدادهای کوتاه

 

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی)

- خونه‌ی ایرانی (داستان کوتاه)

- خائنان ایران: پارتاماسپت؛ سوداگر شهریاری با یاری قیصر

- گیاهان دارویی: زیره؛ گوهر بی‌همتای جهان

- او کیست؟

- روزنگار

«امرداد» شماره‌ی 389 از شنبه 16 دی‌ماه 1396 خورشیدی در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند:

لینک فروش اینترنتی شماره‌ی 380 امرداد:

https://goo.gl/Rv2BWV

لینک اشتراک ایمیلی امرداد:

https://goo.gl/XqpSbS

 

 

 
تاریخ پست:1396/10/15 19:57 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1568

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics