تاریخ پست:1396/10/28 13:17
خبریار امرداد: گوهر برومندی

 آیین نیایش گروهی اردیبهشت ‌روز برابر با چهارشنبه 27 دی‌ماه 1396 خورشیدی از ساعت 16 در آتشکده‌ی تهران برگزار شد.

 اوستا‌خوانی این آیین بر دوش موبدان مهربان فیروزگری، فرزاد لهراسب و مهربان بمانی بود.

هر جا روشنایی هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.

 

ازچپ: موبدمهربان فیروزگری، موبد فرزاد لهراسب

موبد بمان مهربانی

موبد اردشیر مونکجیان

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1396/10/28 13:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1866

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics