تاریخ پست:1396/11/11 9:50
همایون مهرزاد

آتش جشن سده با باشندگی شماری از زرتشتیان تهرانی در مارکار تهرانپارس به پا شد.

سه‌شنبه 10 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی برابر با روز مهر ایزد از ماه بهمن در گاهشمار زرتشتی، جشن سده، جشن پیدایش آتش برگزار شد. گروه هنری «بلک‌لایت‌لند»، سخنرانی موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان ایران، سخنرانی رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و سیاوش مندگاری دبیر کانون دانشجویان زرتشتی، اجرای برنامه از سوی گروه هنری کانون دانشجویان زرتشتی، سخنرانی ابوالحسن طهامی استاد دوبله و گویندگی و ... بخشی از برنامه‌های این روز بود. 

 گاتاخوانی آغاز برنامه

 از راست: موبد مهربان فیروزگری، موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان ایران

مجری برنامه، پدرام کشاورزی پیام شادباش اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس را خواند

 موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان از قانون اشا در طبیعت و شناخت چهارآخشیج در راستای جشن سده سخن گفت

رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

گروه هنری کانون دانشجویان زرتشتی

سیاوش مندگاری، دبیر کانون دانشجویان زرتشتی

استاد دوبله و گویندگی، ابوالحسن تهامی

«گروه هنری «بلک لایت لند

گروه هنری بلک لایت لند

فرتور ازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1396/11/11 9:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3209

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics