تاریخ پست:1396/11/14 10:45
خبریار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان یزد بنا دارد یک تن نیرو برای آتش ورهرام یزد استخدام کند.
برپایه‌ی آگاهی رسانی این انجمن یک تن آتشبند با شرایط ویژه گزینش می‌شود.
زرتشتیانی که خواستار این پیشه هستند، می‌توانند فرم نام‌نویسی در پیوست را پُر کنند و  تا سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی به آتشکده زرتشتیان یزد ببرند یا به ایمیل به نشانی zoroastrian.yazd@gmail.com بفرستند.

برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید.


تاریخ پست:1396/11/14 10:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1217

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics