Real Time Analytics Real Time Web Analytics
تاریخ پست:1396/11/20 19:36
خبرنگارامرداد: فرشته جمشیدی

نتایج هفدمین دوره از پیکارهای والیبال جام وهمن روز آدینه 20 بهمن را در هر لحظه از اینجا دنبال کنید:

رده بانوان

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد  2    (25-13 ، 25-12)   -      کانون دانشجویان زرتشتی     0                       

پولاد کسنویه  2   (25-20 ، 15-8 )   -   منتخب    1    (26-24 )                                                             

رده آقایان

مدرسه والیبال ج    0  -     اردشیر همتی کرمان الف      2                                          

رده نوجوانان

 اردشیر همتی کرمان ب   0    -     سپنتا کوچه بیوک    2    (15-13 ، 17-15 )                                   

رده بانوان

 یاران آرمین الف  2   (25-19 ، 25-19 )   -    یاران آرمین ب     0                                                        

اردشیر همتی کرمان  2   (25-13 ، 25-10 )   -   سپنتا کوچه بیوک    0                                               

رده آقایان

کانون دانشجویان زرتشتی  2  (25-22 ، 25-20)   -   وچگون مله   0                                                 

اردشیر همتی کرمان   2   (25-11 ، 25-9 )     -     مدرسه والیبال      0                                                 

اشتاد مریم آباد  1   (26-24)   -    سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد    2     (25-20 ، 15-8)                                   

 کانون دانشجویان زرتشتی   0   -      منتخب    2          (25-18 ، 25-22 )                               

رده بانوان

اردشیر همتی کرمان 0  -    یاران آرمین الف    2    (27-25 ، 25-19)                                          

رده نوجوانان

 اردشیر همتی کرمان الف  -  مدرسه والیبال ب                                              

 مدرسه والیبال الف   -    اردشیر همتی کرمان ب                                               ساعت 22 و 30 دقیقه تا 23 و 15 دقیقه

رده آقایان

پولاد کسنویه  -     وچگون مله                                                               ساعت 23 و 15 دقیقه و 30 دقیقه بامداد

 


تاریخ پست:1396/11/20 19:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :589

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

برای خرید کتاب چه چیزی را در نظر می‌گیرید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد