تاریخ پست:1396/11/20 19:36
خبرنگارامرداد: فرشته جمشیدی

نتایج هفدمین دوره از پیکارهای والیبال جام وهمن روز آدینه 20 بهمن را در هر لحظه از اینجا دنبال کنید:

رده بانوان

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد  2    (25-13 ، 25-12)   -      کانون دانشجویان زرتشتی     0                       

پولاد کسنویه  2   (25-20 ، 15-8 )   -   منتخب    1    (26-24 )                                                             

رده آقایان

مدرسه والیبال ج    0  -     اردشیر همتی کرمان الف      2                                          

رده نوجوانان

 اردشیر همتی کرمان ب   0    -     سپنتا کوچه بیوک    2    (15-13 ، 17-15 )                                   

رده بانوان

 یاران آرمین الف  2   (25-19 ، 25-19 )   -    یاران آرمین ب     0                                                        

اردشیر همتی کرمان  2   (25-13 ، 25-10 )   -   سپنتا کوچه بیوک    0                                               

رده آقایان

کانون دانشجویان زرتشتی  2  (25-22 ، 25-20)   -   وچگون مله   0                                                 

اردشیر همتی کرمان   2   (25-11 ، 25-9 )     -     مدرسه والیبال      0                                                 

اشتاد مریم آباد  1   (26-24)   -    سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد    2     (25-20 ، 15-8)                                   

 کانون دانشجویان زرتشتی   0   -      منتخب    2          (25-18 ، 25-22 )                               

رده بانوان

اردشیر همتی کرمان 0  -    یاران آرمین الف    2    (27-25 ، 25-19)                                          

رده نوجوانان

 اردشیر همتی کرمان الف  -  مدرسه والیبال ب                                              

 مدرسه والیبال الف   -    اردشیر همتی کرمان ب                                               ساعت 22 و 30 دقیقه تا 23 و 15 دقیقه

رده آقایان

پولاد کسنویه  -     وچگون مله                                                               ساعت 23 و 15 دقیقه و 30 دقیقه بامداد

 


تاریخ پست:1396/11/20 19:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :931

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics