تاریخ پست:1396/11/21 11:32
با انجام هر بازی به روز می‌شود

نتایج بازی‌های روزجام وهمن تاکنون

خبریار امرداد: گوهر برومندی

نتایج بازی‌های والیبال دوره‌ی هفدهم جام وهمن، آدینه 20 بهمن 1396 خورشیدی، را هر لحظه از اینجا دنبال کنید:

رده نوجوانان:

 اردشیر همتی کرمان الف (2) -  مدرسه والیبال ب (صفر)                                            

 مدرسه والیبال الف (2)  -    اردشیر همتی کرمان ب (1)   

 


تاریخ پست:1396/11/21 11:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :765

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics