تاریخ پست:1396/11/22 3:29
خبریار امرداد: گوهر برومندی

هفدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره یزد در سالن یگانگی پیگیری می‌شود.

نتیجه بازی‌های روز شنبه 21 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی اعلام شد:

•بانوان:

گردآفرید (۲) -کانون (۰)

یاران آرمین ب (۲) -‌سپنتا (۰)

•آقایان:

سازمان (۲) - اردشیر همتی (۰)

اشتاد (۲) - مدرسه والیبال (۰)

•نوجوانان:

اردشیر همتی الف (۲) - سپنتا (۰)

مدرسه والیبال الف (۲) - مدرسه والیبال ب (۰)

•بانوان:

یاران آرمین الف (۲) - گردآفرید (۰)

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد (۲) - اردشیر همتی (۰)

•آقایان:

اشتاد (۰) - پولاد کسنویه (۲)

منتخب (۰) - سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد(۲)


تاریخ پست:1396/11/22 3:29 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :772

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics