تاریخ پست:1396/11/26 3:5
گزارش تصویری از پرسه همگانی تهران

گرامی‌داشت یاد درگذشتگان ایران زمین

خبریار امرداد: گوهر برومندی

زرتشتیان تهران برای گرامی‌داشت یاد تازه درگذشتگان در سالی که گذشت در تالار ایرج گردهم آمدند.
اورمزد و اسفند در گاه‌شمار زرتشتی برابر با 25 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی در سالنمای رسمی کشور آیین پرسه‌ی همگانی برگزار شد. موبد اردشیر مهربانی نیایش و اوستاخوانی این آیین را بر دوش داشت.
همچنین موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران، هازمان (:جامعه) زرتشتی را به مشارکت در انتخابات انجمن زرتشتیان دعوت کرد و شاخصه‌ی تمدن را ضابطه بر پایه‌ی قانون دانست و گفت: تا قانون تغییر نکرده همه باید تابع قانون باشند. وی افزود: راستی بزرگ‌ترین کشف اشوزرتشت است و بزرگ‌ترین دیو را دروغ می‌نامد، دروغ اختراع و ساخته می‌شود.
موبد خورشیدیان در بخشی از سخنرانی گفت: سازندگی و به روز رسانی هازمان اصل مهم است.

اردشیرخورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس

موبد اردشیر مهربانی

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/11/26 3:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1739

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics