تاریخ پست:1396/12/11 13:1
خبریار امرداد: گوهر برومندی

جشن پایان دوره‌ی آموزش موسیقی در راستای تشویق هنرجویان خانه فرهنگ‌و‌هنر برگزار شد.
هنرجویان به همراه استاد خود در این جشنواره به اجرای موسیقی پرداختند. در این جشنواره که بار دوم است برگزار می‌شود، گوهرتاج خادم، کنشگر هازمان زرتشتیان، و اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، نیز باشنده بودند.
جشن پایانی آموزش موسیقی، پنج‌شنبه 10 اسفندماه 1396 خورشیدی در خانه‌ی فرهنگ‌وهنر برپا شد.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/12/11 13:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1473

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics