تاریخ پست:1396/12/12 16:25
خبریار امرداد: گوهر برومندی

چهلمین دوره‌ی جام یگانگی به کوشش سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد همزمان با نورور 1397 خورشیدی برگزار می‌شود.
پیکارهای جام یگانگی در رشته‌ی بسکتبال در دوگروه سنی بزرگسالان و نوجوانان و رشته‌ی والیبال در دو گروه نوجوانان و خانوادگی برگزار می‌شود.
تیم‌هایی که خواستار باشندگی در این جام هستند برای نام‌نویسی و فرستادن مدرک تا ۲۴ اسفندماه زمان دارند. همچنین برگزاری آیین قرعه‌کشی 25 اسفندماه است.
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد در خیابان آیت‌اله کاشانی کوچه‌ی آتشکده جای دارد.

آگاهی بیشتر از چگونگی نام‌نویسی را در خبر بعدی بخوانید.


تاریخ پست:1396/12/12 16:25 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1056

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics