تاریخ پست:1396/12/19 12:1
خبریار امرداد: گوهر برومندی

گهنبارآیین گهنبار چَهره‌ی هَمس‌پَت‌مَیدیم گاه به کوشش انجمن زرتشتیان شریف‌آباد اردکان یزد مقیم مرکز (اشا) برگزار می‌شود.
برپایه‌ی آگاهی‌ رسانی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد اردکان یزد مقیم مرکز (اشا)، آیین گهنبار چهره‌ی هَمَس‌پَت‌مَیدیَم گاه چون سالیان گذشته در روز اهنود برابر با آدینه 25 اسفندماه 1396 خورشیدی در ساختمان انجمن زرتشتیان شریف‌آباد (اشا) برگزار می‌شود.
زرتشتیان می‌توانند برای همازوری و هم بهره شدن از مِیَزد (:مهمانی) گهنبار از ساعت 16 در ساختمان اشا  گردهم آیند.
ساختمان اشا در تهرانپارس خیابان 186 شرقی «گلستان حبیبی» جای دارد.
گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.


تاریخ پست:1396/12/19 12:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :691

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics