تاریخ پست:1396/12/21 16:44
خبریار امرداد: گوهر برومندی

زاد روز دانش آموزان زاده‌ شده‌‌ی دی، بهمن و اسفندماه در دبستان دینیاری یزد جشن گرفته شد.
کادر آموزشی این آموزشگاه زرتشتی، یکشنبه ۲۰ اسفندماه 1396 خورشیدی جشن زادروز زادگان دی، بهمن و اسفندماه را برگزار کردند و دانش‌اموزان یک روز شاد را گذراندند. همچنین به دانش‌آموزان پیش‌کش داده شد و دانش‌آموزان با کیک، نوشیدنی و صبحانه‌ی ماکارونی پذیرایی شدند.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/12/21 16:44 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :921

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics