تاریخ پست:1397/1/6 13:48
انجمن زرتشتیان اله‌آباد برگزار کرد

پیاده‌روی خانوادگی از اله‌آباد تا عصرآباد یزد

خبریار امرداد: گوهر برومندی

امسال نیز همچون سالیان گذشته پیاده‌روی خانوادگی به کوشش انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد برگزار شد.
 شماری از زرتشتیان، پگاه یک‌شنبه پنجم فروردین‌ماه 1397 خورشیدی پیاده‌روی خانوادگی را ازاله‌آباد تا دخمه آغاز کردند و سپس به روستای عصرآباد پیاده‌روی را ادامه دادند. در روستای عصرآباد آیین چَشَن‌خوانی و نیایش برگزار کردند. این برنامه از ساعت شش بامداد تا 9 ادامه داشت.
فرتورهای راهپیمایی خانوادگی را در ادامه می‌بینینید:

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس-شاهرخ باستانی، فرنشین انجمن زرتشتیان اله‌آباد

فرتور از نریمان یزدانی است

0114


تاریخ پست:1397/1/6 13:48 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1816

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics