تاریخ پست:1397/1/6 9:20
خبرنگار امرداد

 زرتشتیان ایالت کالیفرنیا یکشنبه پنجم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۱۸ میلادی نوروز و زایش اشوزرتشت را جشن گرفتند.
فرتورهای زیر از سوی خوانندگان امرداد رسیده و اگر کیفیت مناسب را ندارد پوزش می‌خواهیم. شما خواننده‌ی گرامی هم می‌توانید از آیین‌های ایرانی عکس گرفته و به نشانی sardabir.amordad@gmail.com  بفرستید.

0114

 

 


تاریخ پست:1397/1/6 9:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2309

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics