تاریخ پست:1397/1/20 1:43
خبریار امرداد: گوهر برومندی

زرتشتیان تهران، یک‌شنبه، 19 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی با باشندگی در آرامگاه قصر فیروزه‌ جشن فروردینگان را گرامی داشتند.
 
نیایش همگانی از ساعت ۱۰ بامداد با هماهنگی انجمن زرتشتیان تهران و انجمن موبدان ایران برگزار شد.
فروردینگان به نام «فرودگ» شناخته شده است. بنابر گاه‌شمار زرتشتی در روز فروردین از ماه فروردین جشن گرفته می‌شود و زرتشتیان هر ساله در این روز با باشندگی بر سر آرامگاه نزدیکان خود، خواستار شادی روان و فروهر درگذشتگان از اهورامزدا می‌شوند.
در زیر فرتور(:عکس)های همایون مهرزاد از جشن فروردینگان در آرامگاه قصر فیروزه‌ی تهران آمده است: 

روانشاد پسر ارباب کیخسروشاهرخ

 

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/1/20 1:43 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2558

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics