تاریخ پست:1397/1/21 11:40
امرداد
مرکز فرهنگی زرتشتیان درپاریس، آیین جشن فروردینگان را به روز فروردین از ماه فروردین در آرامگاه "پرلاشز" پاریس برگزار کرد. 
موبد کورش نیکنام با سرایش سرود اوستایی آفرینگان دهمان به روان و فروهر درگذشتگان  به ویژه آنان که از کیومرث تا سیوشانس با نیک اندیشی و درست‌ کرداری خویش دنیا را برای ما تازه کرده اند، درود فرستاد.  باشندگان نیز با نیایش، افروختن آتش، شمع و عود این آیین را برای جشن فروهر‌ها گرامی داشتند. جشن فروردینگان در آرامگاه پاریس با پذیرایی میوه، کیک وشیرینی به پایان رسید.

فرتورهای زیر از سوی خوانندگان امرداد رسیده و اگر کیفیت مناسب را ندارد پوزش می‌خواهیم. شما خواننده‌ی گرامی هم می‌توانید از آیین‌های ایرانی عکس گرفته و به نشانی sardabir.amordad@gmail.com  بفرستید.

موبد کورش نیکنام

فرتورها رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/1/21 11:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2665

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics