تاریخ پست:1397/1/26 12:0
خبریار امرداد: گوهر برومندی

گهنبارزرتشتیان تهران نخستین چَهره‌ی گهنبار سال را در چند نوبت جشن می‌گیرند.
انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران گهنبار چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه (گاه آفرینش آسمان) را آدینه، 14 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در دو نوبت جشن می‌گیرد. این گهبنار از ساعت 10 و همچنین ساعت 16 این روز در خانه‌ی نرگس برگزار می‌شود.

گهنبار رستم‌باغ
همچنین این چهره‌ی گهنبار در نخستین و واپسین روز آن در همایشگاه رستم‌باغ تهران‌پارس نیز برگزار می‌شود. نیایشگاه این مجتمع زرتشتی‌نشین در روزهای خیر ایزد از ماه اردیبهشت‌ماه در گاهشمار زرتشتیان برابر با دوشنبه 10 اردیبهشت و دیبمهرایزد از ماه اردیبهشت برابر با آدینه 14 اردیبهشت‌ماه از ساعت 10 بامداد میزبان برگزاری این آیین است.

پیشواز گهنبار
آیین واج‌یشت گهنبار میدیوزرم‌گاه (گهنبار میانه‌ی بهار) نیز دوشنبه، 10 اردیبهشت‌ماه از ساعت 6 بامداد در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.
گفتنی است زرتشتیان پیش از سپیده‌دم نخستین روز هر چَهره‌ی گهنبار به پیشواز آن می‌روند که به این آیین «واج‌یشت» می‌گویند.


تاریخ پست:1397/1/26 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :930

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics