تاریخ پست:1397/1/27 15:16
خبریار امرداد: گوهر برومندی

هرمزدیار (همی) گاندی، فرنشین انجمن زرتشتیان آمریکای شمالی، نماینده‌ی زرتشتیان در سازمان ملل و همچنین نماینده‌ی پارلمان ادیان جهانی، دوشنبه 27 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی با باشندگی در آتشکده‌ی یزد با زرتشتیان دیدار کرد.
در این دیدار، سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، موبدان و شماری از همکیشان در آتشکده‌ی یزد به هرمزدیار گاندی خوش‌آمد گفتند. انجمن زرتشتیان یزد قاب نوشته‌ای از غزلیات حافظ به همراه ترمه به هرمزدیار گاندی پیش‌کش کرد. همچنین از سوی انجمن زرتشتیان یزد نسک گات‌ها، سروده‌ی اشوزرتشت، با پوشش ترمه به باشندگان در آتشکده پیش‌کش شد. فرنشین انجمن زرتشتیان آمریکای شمالی نیز یادبودی از نماد فروهر به انجمن زرتشتیان یزد پیش‌کش داد. پس از پذیرایی با شیرینی و خوراکی‌های سنتی به آرامگاه زرتشتیان یزد و آرامگاه جان‌سپاران راه میهن رفتند. بازدید از دخمه، آتش‌ورهرام، سَرو چَم  و سرو دوتا (دوقلو) مبارکه از دیگر بخش‌هایی از برنامه‌ی دیدار بود.

دیدار هرمزدیار گاندی با موبدان یزد

دیدار هرمزدیار گاندی با موبدان یزد 

خوش‌آمدگویی سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد به هرمزدیار گاندی

خوش‌آمدگویی سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد به هرمزدیار گاندی

خوش‌آمدگویی به هرمزدیار گاندی

خوش‌آمدگویی به هرمزدیار گاندی

بازدید هرمزدیار گاندی از آتشکده‌ی یزد

بازدید هرمزدیار گاندی از آتشکده‌ی یزد

.

پیش‌کشی نسک گات‌ها با پوشش ترمه از سوی انجمن زرتشتیان یزد به باشندگان در آتشکده

پیش‌کشی نسک گات‌ها با پوشش ترمه از سوی انجمن زرتشتیان یزد به باشندگان در آتشکده

بازدید هرمزدیار گاندی از آتش ورهرام یزد به همراه سپنتا نیکنام

بازدید هرمزدیار گاندی از آتش ورهرام یزد به همراه سپنتا نیکنام

بازدید هرمزدیار گاندی از دخمه

بازدید هرمزدیار گاندی از دخمه

باشندگی هرمزدیار گاندی در آرامگاه زرتشتیان یزد ودر کنار آرامگاه رستم آدرباد، جان‌سپار راه میهن

باشندگی هرمزدیار گاندی در آرامگاه زرتشتیان یزد ودر کنار آرامگاه رستم آدرباد، جان‌سپار راه میهن

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114


تاریخ پست:1397/1/27 15:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2952

دیدگاه هموندان

نام : Rad زمان : ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ _ ۰۱:۰۳:۴۹

درود بر همه هم میهنان زرتشتی که در درازای تاریخ پایداری کردند و ایین کهن را نگاهبانی نمودند.قلب همه دوستداران ایران زمین به عشق شما می تپد.

نام : هم کیش دیلمان زمان : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۰:۲۴:۴۱

کاش گیلان هم.میومد خودتون اماربگیرید کمترین گرایش به تازی در ایران استان گیلان هست بیشترین بهدینان دراستان گیلان هستند کاش گیلان هم میوند

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics