تاریخ پست:1397/1/27 22:58
خبریار امرداد: گوهر برومندی

گروه ورزش همگاني ورهرام  همانند ماه‌های پیشین، اشتادايزد، روز نيايش و ورزش و ديدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه‌ی تغذيه سالم را در آدريان بزرگ گرامي داشت.
شماری از جهاندیدگان زرتشتی، بامداد اشتاد ایزد از ماه فروردین در گاه‌شمار زرتشتیان برابر با يكشنبه ٢٦ فروردين‌ماه ١٣٩٧ خورشیدی، در آدریان بزرگ گردهم آمدند و یک روز شاد را با یک‌دیگر تجربه کردند. نيايش همگاني به سرپرستي بانو پروين خسروياني و ورزش و نرمش صبحگاهي به سرپرستي مهری منوچهری آغازگر این گردهم‌آیی بود.
پروين خسروياني در بخش تغذيه‌ی سالم وآشنايي با فوايد و استفاده‌های  گوناگون، از  ميوه‌ی «به» و روش خشک كردن اين ميوه سخن گفت. همچنین منوچهر ايرانپور درباره‌ی آیین چهارشنبه سوری و داد و دهش در دين زرتشتي سخنرانی کزد.
در بخش سرايش چکامه‌ی ايراني مهری غيبي يكي از چکامه‌های خود با درون‌مایه‌ی خدا را برای باشندگان سرایش کرد.همچنین برای آگاهی همکیشان ازچگونگي داد و دهش، گفتاری از سوی نسرين حافظي ارایه شد.
در بخش هنری ترانه‌های شاد مهري غيبی و ناهيد استقامت و تاجی اشيدري به اجرای ترانه پرداختند. همچنین مهری منوچهری برای باشندگان فال حافظ گرفت و خواند. در پایان این برنامه از باشنگان با میزبانی خودشان پذیرایی شد.

فرتورهای زیر از سوی خوانندگان امرداد رسیده و اگر کیفیت مناسب را ندارد پوزش می‌خواهیم. شما خواننده‌ی گرامی هم می‌توانید از آیین‌های ایرانی عکس گرفته و به نشانی sardabir.amordad@gmail.com  بفرستید.

0114


تاریخ پست:1397/1/27 22:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1202

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics