تاریخ پست:1397/1/31 15:10
به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

بیمه‌ی درمان تکمیلی «SOS» در دسترس زرتشتیان

خبریار امرداد: گوهر برومندی

بیمه درمان تکمیلی  انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهرانانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، بیمه‌های درمان گروهی طبق قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه‌ی آسماری و ارایه ی خدمات از سوی (کمک‌رسان sos) را برای بهره‌مند شدن همکیشان فراهم کرده است.
بیمه‌های عادی، به‌شوند (:دلیل) فزاینده بودن هزینه‌های درمانی و بیمارستانی نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌ها باشند. بنابر این هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، پس از یک‌سال رایزنی توانست این بیمه‌ی تکمیلی که در داخل و خارج ایران در دسترس است را فراهم کند. این بیمه انواع گوناگون دارد و هرکس به فراخور خود می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند.
همکیشانی که خواستار بهره‌مند شدن از این بیمه‌ی تکمیلی هستند، برای آگاهی بیشتر در باره‌ی انواع بیمه و چگونگی نام‌نویسی می‌توانند با شرکت خدمات بیمه‌ای «شرکت کارگزاری رسمی چتر حمایت» به شماره‌های  6-22898731 تماس بگیرند.
ظرفیت بیمه شوندگان و زمان نام‌نویسی محدود است.


تاریخ پست:1397/1/31 15:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1148

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics