تاریخ پست:1397/2/3 14:38
گزارش از یکصدودهمین نشست انجمن زرتشتیان تهران

مصوبه‌ای که پیدا شد

خبریار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان تهراننشست یک‌صدودهم انجمن زرتشتیان تهران با باشندگی دبیر دو دوره‌ی پیشین کانون دانشجویان، به کنکاش و گفت‎‌وگو درباره‌ی پیدا شدن مصوبه‌ی کمیسیون فرهنگی در رابطه با تصویب بودجه‌ی درخواستی کانون دانشجویان برای برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ی این نهاد جوان زرتشتی بود.
سینا گشوادی دبیر دو دوره‌ی پیشین کانون دانشجویان زرتشتی از مصوبه‌ی کمیسیون فرهنگی‌ای گفت که اردیبهشت‌ماه 1394خورشیدی در واپسین نشست هیات مدیره‌‌ی گردش 42 تصویب شده بود و شماری از هموندان کنونی نیز در آن نشست حاضر بودند. این مصوبه برپایه‌ی درخواست دبیر کانون دانشجویان زرتشتی مبنی بر اختصاص بودجه برای جام‌جانباختگان، اردو و مانتره سال 1394 خورشیدی کانون مصوب شده بود. حال پس از نزدیک به سه سال پیگیری پیوسته و پس از حضور هیات‌مدیره‌ی پیشین کانون دانشجویان زرتشتی در واپسین نشست انجمن سال 1396 خورشیدی و بیان اجرا نشدن این مصوبه، هفته‌ی گذشته با کوشش کمیسیون فرهنگی این مصوبه پیدا شد و در دست اجرا قرار گرفت. در پی این پیامد دو پرسش پیش آمد:
-پیگیری اجرای مصوبه‌های انجمن بر دوش چه کسی است؟
-روش پیگیری اجرای مصوبه‌ها چگونه است؟
یکصدوبیست‌وهفتمین جلسه‌ی ‌کمیسیون خدمات با حضور اعضا تشکیل شد و نتیجه‌ی آن شش مصوبه بود:

 • جمعا با پرداخت مبلغ 60 میلیون و 311 هزار و 400 ریال سهم کارکرد اسفندماه 1396 پزشکان شیفت صبح و پسین درمانگاه یگانگی موافقت شد.
 • با پرداخت مبلغ 87 میلیون و 500 هزار ریال جهت حقوق اسفندماه کارگران آرامگاه و مابقی هزینه‌های آرامگاه موافقت شد.
 • با صورت هزینه‌های درمانگاه یگانگی در ماه‌های اسفند و فروردین به مبلغ 3 میلیون و 80 هزار ريال موافقت شد.
 • با مبلغ 682 میلیون و 500 هزار ریال بابت پرداخت به سنگ‌بُر آرامگاه جهت آماده‌سازی 105 عدد سنگ قبر موافقت شد.
 • با افزایش سهم تنخواه منشی مارکار تهرانپارس از 7 میلیون ریال به 10 میلیون ریال موافقت شد.
 • با سقف مبلغ 120 میلیون ریال جهت خرید مواد و لوازم دندان‌پزشکی درمانگاه یگانگی موافقت شد.

کمیسیون روابطعمومی با مصوبه‌ی مددکاری و خرید سامانه پیامکی:

 • با درخواست یکی از همکیشان نیازمند برای مددکاری جهت تامین پول دارو به مبلغ 5 میلیون ریال موافقت شد.
 • با مبلغ 3 میلیون و 500 هزار ریال برای خرید سامانه‌ی ‌پیامکی برای روابط‌عمومی موافقت شد.

کمیسیون موقوفات:

 • مصوب گردید یکی از واحد‌های ساختمان سپهری واقع در میدان صادقیه با مبلغ ودیعه‌ی ‌150 میلیون ریال و اجاره‌ی ‌ماهیانه 4 میلیون ریال به یکی از همکیشان اجاره داده‌می‌شود.
 • مصوب گردید مبلغ 10 میلیون ریال جهت تغییر نام قبوض برق، آب، گاز و شهرداری تعدادی از واحد‌های انجمن اختصاص یابد.
 • مصوب گردید مبلغ 300 میلیون ریال جهت تعیین‌تکلیف کردن واحدهای مسکونی و تجاری و همچنین تک‌برگی کردن اسناد زمین‌های مجاور برج ساعت مارکار یزد و امور مربوط به مسایل حقوقی به صورت علی‌الحساب اختصاص یابد.

نشست نودوهفتم کمیسیون مالی به تاریخ 27 فروردین‌ماه 1397 برگزار شد:

 • تسویه‌ی ‌دو فقره صورت‌حساب مربوط به چاپخانه‌ی ‌فروهر و داروخانه‌ی ‌داریوش به مبلغ یک میلیون و 470 هزار ریال طبق مصوبه‌ی ‌20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون خدمات.
 • تسویه‌ی ‌صورتحساب مربوط به لوازم درمانگاه یگانگی شامل کتابخانه و فایل صورتحساب 2023 فرهاد به مبلغ 9 میلیون و 700 هزار ریال مصوبه‌ی ‌30 بهمن‌ماه 1396 کمیسیون خدمات.
 • تسویه‌ی ‌هزینه‌های مربوط به 28 آذرماه تا 13 اسفندماه 1396 کتابخانه‌ی ‌یگانگی بر‌اساس صورتحساب‌های واصله به مبلغ 3 میلیون و672 هزار و 600 ریال مصوبه‌ی ‌20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 • پرداخت هزینه‌ی ‌نگهبانان آتش در بهمن‌ماه 1396 به مبلغ 19 میلیون و 200 هزار ریال بر اساس مصوبه‌ی ‌21 اسفندماه 1396 کمیسیون فرهنگی.
 • تصویب پرداخت و هزینه‌کرد مبلغ 7 میلیون و 450 هزار ریال بابت کلاس‌های فوق‌برنامه اسفند مهدکودک پرورش بر اساس گزارش مهدکودک و مصوبه‌ی ‌20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 • تصویب هزینه‌های متفرقه و صبحانه و نهار مربوط به اسفند مهدکودک پرورش کلا به مبلغ 10 میلیون و 204 هزار و 11 ریال بر اساس مصوبه‌ی ‌20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 • تصویب پرداخت مبلغ 6 میلیون و 400 هزار ریال بابت آگهی نوبت اول مجمع عادی مورخ 15 فروردین‌ماه 1397 در روزنامه‌ی ‌اطلاعات صورتحساب 24115
 • تسویه‌ی ‌دو فقره صورتحساب مربوط به سیستم دستشویی درمانگاه یگانگی بر‌اساس مصوبه‌ی ‌20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون ساختمان به مبلغ یک میلیون و 50 هزار ریال.
 • تسویه‌ی ‌صورتحساب مربوط به بازسازی منبع ‌آبگرمکن خانه‌ی ‌جوانمردی به مبلغ 2 میلیون و 700 هزار ریال بر اساس مصوبه‌ی ‌20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون ساختمان.
 • تسویه‌ی ‌اسناد مربوط به تنخواه کتاب خانه‌ی ‌مارکار تهرانپارس به مبلغ یک میلیون و 850 هزار ریال ار تاریخ 23 آذرماه  تا 12 اسفندماه 1396 بر اساس مصوبه‌ی ‌20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون خدمات.
 • تسویه‌ی ‌16 فقره اسناد مربوط به هزینه‌های بازسازی انجام‌ شده در مهدکودک پرورش بر اساس تقاضای 7 آبان ماه 1396 آن مهدکودک و تصویب کمیسیون ساختمان به مبلغ کلی 200 میلیون ریال با هزینه‌ی ‌کارکرد 142 میلیون و 676 هزار ریال.
 • تصویب هزینه کرد تعمیر و تعویض سیستم روشنایی شامل دستمزد و خرید لامپ‌های آدریان به مبلغ 4 میلیون و 295 هزار ریال مصوب 20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 • تصویب قسمتی دیگر از هزینه‌ی ‌جشن فروردین‌گان بابت صورتحساب 1256 شامل میکروفون بیسیم قسمتی از مصوبه‌ی ‌14 اسفندماه 1396 کمیسیون خدمات به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال.
 • تصویب پرداخت 135 میلیون ریال به کانون دانشجویان زرتشتی به وقت مقتضی بر اساس مصوبه‌ی ‌21 اسفند‌ماه 1396 کمیسیون خدمات بابت 3 برنامه‌ی ‌جام جانباختان و اردوی دانش آموزی و همایش مانتره در تابستان 1397.
 • تصویب پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال بابت وام ضروری به یکی از کارمندان انجمن بر اساس تاییدیه‌ی ‌امور مالی در تاریخ 18 فروردین‌ماه 1397 و تاییدیه‌های مربوطه.

کمیسیون فرهنگی با 10 مصوبه:

 • کارکرد دبیر دینی دبیرستان دخترانه‌ی ‌دوره‌ی ‌اول گشتاسب در ماههای دی، بهمن و اسفند به مدت 18 ساعت مورد تایید قرار گرفت.
 • کارکرد دبیران دینی دبیرستان فیروزبهرام در بهمن و اسفند به صورت 16 ساعت در هفته و 64 ساعت در ماه برای دبیر اول و 12 ساعت در هفته و 48 ساعت در ماه برای دبیر دوم مورد تایید قرار گرفت.
 • هزینه‌های دی‌ماه آدریان بزرگ به مبلغ 8 میلیون و 380 هزار ریال مورد تایید قرار گرفت.
 • کارکرد منشی خانه فرهنگ و هنر از تاریخ یکم تا 29 اسفندماه 1396 مجموعا 70 ساعت تایید می‌شود.
 • هزینه‌ی ‌جشن پایان سال خانه‌ی ‌فرهنگ و هنر در تاریخ 17 اسفندماه به مبلغ 6 میلیون و 980 هزار ریال بر اساس مصوبه‌ی ‌14 اسفندماه 1396 مورد تایید قرار گرفت.
 • کارکرد راهنمای گردشگری آدریان تهران در اسفندماه 1396 جمعا 156 ساعت تایید گردید.
 • کارکرد موبدان نگهبان آتش آدریان تهران در اسفندماه 1396 به مبلغ 20 میلیون و 100 هزار ریال مورد تایید قرارگرفت.
 • هزینه‌های ماه‌های بهمن و اسفند 1396 خانه‌ی ‌فرهنگ و هنر به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال تایید گردید.
 • با تعمیرات موقت فواره‌ی ‌آتشکده به مبلغ 4 میلیون و 10 هزار ریال موافقت شد.

 نشست یکصدودهم گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران در تاریخ 27 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 18 و 55 دقیقه درغیاب هرمز مهربد، آرمین هورمزدی و نیم ساعت تاخیر رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، برگزار شد. این نشست در ساعت 21 و 20 دقیقه به پایان رسید.


تاریخ پست:1397/2/3 14:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1491

دیدگاه هموندان

نام : کیوان زمان : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۶:۲۵:۵۷

من بارها این سوال رو پرسیدم و حتی فکر کنم امرداد دیگه خسته شده باشه از نشان دادن این سوال ولی یک بار دیگه سوالم رو می پرسم مهد کودک پرورش شهریه ای می گیرد که به حساب انجمن واریز می شود و از طرفی هم برای سرویس و کلاس های فوق برنامه هم شهریه جداگانه و نقدی می گیرد حال سوال من این است چرا کمسیون مالی فقط هزینه های مهدکودک پرورش را اعلام می کند و طوری وانمود می کند که این مهد برای انجمن هزینه زا است و مهد هیچگونه درآمدی ندارد؟

نام : کیاناز زمان : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۰۴:۱۰:۱۶

دقیقا سوال منم همین است با توجه به شهریه های مهد کودک پرورش ازکودکان می گیرد و سه طبقه در اختیار مهد کودک قرار گرفته بدون اینکه احتیاجی به تمام طبقات داشته باشد باز هم انجمن هزینه می کند ؟

نام : همکیش زمان : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۴:۱۵:۰۹

در تکمیل صحبت دوست عزیزمون باید عرض کنم حتی برای بچه هایی که صبحانه و ناهار از مهد استفاده میکنند هزینه جداگانه گرفته میشود ،پول کلاس های فوق برنامه و سرویس هم جداگانه از بچه ها میگیرند و انجمن هیچ هزینه ای برای کلاسهای فوق برنامه و سرویس نمیدهد

نام : همکیش زمان : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۲۲:۴۳:۴۱

همکیش عزیز پس. چرا گفته شده. برای کلاسهای فوق برنامه و صبحانه و ناهاربرای مهد کودک پروروش انجمن اینقدر هزینه و پرداخت کرده ؟

نام : همکیش زمان : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۰۸:۱۶:۰۹

عزیزان همکیش این تنها یک نمونه از هزینه انجمن میباشد که تمام و کمال و حتی بیشتر از همکیشان دریافت میکنند وبه حساب خودشان در هزینه کرد انجمن میاورند به طور مثال هزینه ساختمان یا... که انجام میدهند ایا دریافتی از ان محل ندارند. امیدواریم واز اهورامزدا میخواهیم که اعضای انجمن جدید حرکت مثبتی در پیشبرد جامعه داشته باشند.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics