تاریخ پست:1397/2/11 12:56
خبریار امرداد: گوهر برومندی

آیین آفرینگان خوانی گهنبار چهره مَیدیوزَرِم گاه خور ایزد  و اردیبهشت ماه در گاهشماری زرتشتی برابر با دوشنبه  دهم اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد.
شماری از زرتشتیان برای برگزاری آیین گهنبار میان بهار از ساعت 19در تالار مهرداد خانه‌ دولت کرج گردهم آمدند.
این آیین به کوشش انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد و اوستا‌خوانی گهنبار بر دوش موبد گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی بود. در پایان از باشندگان با لرک (مخلوط چند میوه‌ی خشک)، میوه وَدرین (میوه‌ی برش خورده‌ی روی سفره‌ی گهنبار) و سیر و سداب و کیک و کماج پذیرایی شدند.

فرتورهای زیر از سوی خوانندگان امرداد رسیده و اگر کیفیت مناسب را ندارد پوزش می‌خواهیم. شما خواننده‌ی گرامی هم می‌توانید از آیین‌های ایرانی عکس گرفته و به نشانی sardabir.amordad@gmail.com  بفرستید.

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1397/2/11 12:56 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1194

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics