تاریخ پست:1397/2/13 1:2
به کوشش کمیسیون فرهنگی ورزشی زرتشتیان اصفهان

پیکارهای تخته‌نرد و منچ برگزار شد

خبریار امرداد: گوهر برومندی

پیکارهای تخته‌نرد و منچ به کوشش کمیسیون فرهنگی ورزشی زرتشتیان اصفهان برگزار شد.
گروهی از زرتشتیان به همراه مهمانانی که به اصفهان آمده بودند، چهارشنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت نه ونیم صبح در پیکارهای تخته نرد ومنچ شرکت کردند. به برگزیدگان این پیکارها از سوی کمیسیون فرهنگی ورزشی پیش‌کش داده شد.
برندگان نخست تا سوم تخته نرد: کامران کیانفر، پری آتشبند، فرامرز آذرگشاسبی
برندگان نخست تا سوم پیکار منچ: فیروزه آتشبند، پیمان سردار، فریبا خدادادی
باشندگان با ناهار پذیرایی شدند. این پیکارها در خانه‌ی زرتشتیان اصفهان برگزار شد و ساعت 17 به پایان رسید.

برگزاری پیکارهای تخته‌نرد و منچ به کوشش کمیسیون فرهنگی ورزشی زرتشتیان اصفهان

برگزاری پیکارهای تخته‌نرد و منچ به کوشش کمیسیون فرهنگی ورزشی زرتشتیان اصفهان

0114


تاریخ پست:1397/2/13 1:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1614

دیدگاه هموندان

نام : امیرحسین ایمانی زمان : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۷:۲۷:۴۱

تخته نرد یادگار بزرگمهر بختگان هست

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics