تاریخ پست:1397/2/24 8:0
بنفشه میرزایی

دست دادن، آیینی کهن در ایراناز نمونه‌ی آداب ایرانی که از باختر (:غرب) آسیا و مصر به روم رسید، حمل آتش پیشاپیش قیصرها، به نشان جاودانگی نیروی ایشان، آیینی بود که به روزگار داریوش می‌رسید.

می‌توان از خودکامگی و استبداد فرمانروایان روم نیز یاد کرد که به شدت برگرفته از نیروی فرمانروایان ایران بود. البته فرمانروایان رومی، پس از مرگ، خدا هم شمرده می‌شدند که گویا برگرفته از مصر و شخصیت فراعنه است. دیگر، سنت بوسیدن دوست به هنگام دیدار یکدیگر ... دقیقا ایرانی است. از تاثیر کیش‌های مزدایی در باختر آسیا و خارج از آن هم می‌توان یاد کرد. وجود دو اصل خیر و شر و باور به بهشت و دوزخی که در پیوند با تقوا و گناه است همه به دست کیش‌های مزدایی به خارج ایران راه یافت و تبدیل به پدیده‌هایی همگانی در همه‌‌ی ادیان آن عصر شد. دیگر، تاثیر اندیشه‌های ایرانیان بر دگرگونی تفکر فلسفی یونانی است. از شوندهای (:دلایل) عمده‌ی رواج فرهنگ ایرانی در باختر آسیا و مصر، وجود هازمان‌های(:جوامع) مهاجر ایرانی در این گستره‌ها است.  

یاری‌نامه: (ادیان آسیایی،‌ مهرداد بهار،‌ رویه‌ی 195).


تاریخ پست:1397/2/24 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :397

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.مطالب مرتبط

نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics