تاریخ پست:1397/2/18 11:45
خبریار امرداد: گوهر برومندی

بازدیدکنندگان نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌توانند سه‌شنبه 18 و 19 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی  در شبستان، راهروی ۲۱، غرفه ۴ با نویسندگان انتشارات فروهر و برسم دیدار و گفت‌وگو کنند.
مدیر مسوول انتشارات فروهر و برسم در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرصتی برای دیدار و گفتگو با نویسندگان این نشریه‌ها را برنامه‌ریزی کرده‌اند. انتشارات فروهر قدیمی‌ترین ناشر زرتشتی به مدیر مسوولی دکتر فرزانه گشتاسب و همچنین انتشارات برسم به مدیر مسوولی دیناز دهنادی است.


دیدار و گفتگو با موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت، ساعت ۱۷ نمایشگاه کتاب، انتشارات فروهر و برسم، شبستان، راهروی ۲۱، غرفه 4

انتشارات فروهر

دیدار و گفتگو با دکتر امیرشهاب شاهمیری، نویسنده کتاب تاثیر اندیشه و فرهنگ ایرانی برغرب، از فلسفه افلاطونی تا منطق فازی، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت، ساعت ۱۷ ، نمایشگاه کتاب، انتشارات فروهر و برسم، شبستان، راهروی ۲۱، غرفه 4

انتشارات فروهر

فریدون فضیلت نویسنده‌ی کتاب آوانویسی دینکرد 3 و گردآورنده‌ی کتاب دینکرد گزارش پهلوی چاپ مَدَن سوم تا نهم، چهارشنبه 19 اردیبهشت‌ماه ساعت 13، از نمایشگاه کتاب، انتشارات فروهر و برسم در شبستان، راهروی ۲۱، غرفه 4  دیدار می‌کند.

انتشارات برسم

 


تاریخ پست:1397/2/18 11:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1207

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics