تاریخ پست:1397/2/19 12:16
خبریار امرداد: گوهر برومندی

 کنشگران زرتشتی، سه‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی از نمایشگاه کتاب دیدن کردند.
هفتمین روز از سی و يكمين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران سپری شد. انتشارات فروهر و برسم در تالار شبستان، راهرو 21، غرفه‌ی 4 در كنار يكديگر همکاری دارند. فرتورهای زیر غرفه‌ی فروهر- برسام و نمایشگاه کتاب از دریچه‌ی دوربین امرداد است:

شاهنامه تذهیب نفیس

انتشارات برسم و فروهر

ازراست: بوذرجمهر پرخیده-پدرام سروشپور

سهراب سلامتی

 فرزانه گشتاسب مدیر مسوول انتشارات فروهر

دیناز دهنادی مدیر مسوول انتشارات برسم

بخش ناشران کودک ونوجوان

 1 -6 کتاب پارچه ای  بی صدا برای آموزش فکری و سلامت جسمی کودکان 

فرتورازهمایون مهرزاداست.

1393


تاریخ پست:1397/2/19 12:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2165

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics