تاریخ پست:1397/2/23 9:35
گروه عکس

امرداد پستی را هفته‌ای یکبار با عنوان «بنویس و به اشتراک بگذار» برای خوانندگان به نمایش می‌گذارد که در آن احساس خود را درباره‌ی عکسی که منتشر شده بنویسند.از میان جمله‌های نوشته شده یک جمله برگزیده می‌شود که در پست بعدی اعلام می‌شود.
در «بنویس و به اشتراک بگذار»(22) که عکسی از گهنبار خوانی بود جمله‌ی«باران که شدی مپرس این خانه کیست، سقف حرم و مسجد و می خانه یکی ست، باران تو که از پیش خدا می آیی توضیح بده عاقل و فرزانه یکی ست، بر در گه تو هر چه بیفتد به خاک شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکی ست»برگزیده شد.
احساس خود را درباره‌ی این فرتور(:عکس) را در یک یا چند جمله کوتاه بنویسید. بهترین جمله برگزیده و به اشتراک گذاشته می‌شود.

1362

 


تاریخ پست:1397/2/23 9:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :575

دیدگاه هموندان

نام : فرشید زمان : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۹:۳۰:۰۴

با بهترین درودها " فردوسی همراه با اشوزرتشت و کورش کبیر تا ابد در ایران اهورایی ، جاویدان هستند ."

نام : دانا زمان : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۴:۳۳:۳۱

جایگاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسرشناسی‌که‌ فردوسی ‌‌‌در‌جمهوری‌اسلامی ایران‌دارد،بسیار‌بیشتر‌از‌ زمانی است خودش زنده بود.گاهی‌می‌اندیشم‌در‌‌ دوره زندگی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یا‌حتی‌‌صدسال‌پس‌ازمرگش چند‌نفر‌سواد‌داشتند؟ چند‌نسخه‌از‌ش‌در‌ایران‌بود؟ وبا‌توجه‌به‌نبود‌صنعت‌چاپ شعراچقدر‌تاثیر‌بر‌مردم‌ عادی‌ایرانی‌،می‌توانستند داشته‌باشند؟ شاید‌۱۰۰۰سال‌دیگر‌من‌هم یا‌شما‌سرشناس‌وافتخار‌ آفرین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بشویم‌اما‌ایا‌امروز چه‌از‌دستم‌بر آمده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌ تاثیری‌بر‌ایران‌امروز‌داشته باشد؟از‌انجا‌که‌اندیشه‌‌میخواست می‌اندیشم‌اما‌این‌اندیشه است که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌غم‌میکشاندم چند‌نف‌

نام : یک ایرانی زمان : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۲۱:۵۴:۴۳

سیاهی لشگر نیاید به کار ,,, یکی مرد جنگی به از صدهزار

نام : میدیوماه زمان : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۲۱:۰۴:۴۴

شاهنامه فردوسی زنده ماندن واژگان پارسی سرافرازی ایران زیر پرچم. جانم فدای ایران

نام : فرشید ابراهیمی زمان : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۴:۵۱:۰۹

گوی با خصم بد اندیش که این پرچم ما سالها همسر خورشید فلک پیما بود نقش بیداد و خیانت همه شد نقش بر آب نقش ما بود که جاوید و جهان آرا بود

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics