تاریخ پست:1397/2/26 12:9
کورش جوادی

بزرگداشت فردوسی به کوشش خانه‌ی گفتمان گرگان 24 اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

در این برنامه  استاد غلام قاری با موضوع خرد در شاهنامه و فروغ محسنی مفیدی درباره‌ی  نیروهای فراطبیعی ( دیو) در شاهنامه سخنرانی کردند.
دراین نشست استاد قاری پس از بیان مقدمه‌ای راجع به فردوسی و شاهنامه و منابع شاهنامه ی فردوسی ، بخش‌های مختلف شاهنامه  به بسامد خرد در این اثر گرانسنگ اشاره نمودند ایشان ‌انواع خرد، نگرش فردوسی به خرد و اهمیت خرد در شاهنامه را با آوردن ابیاتی از شاهنامه توضیح دادند .
در بخش دوم و سخنرانی فروغ محسنی مفیدی،  نیروهای فرا طبیعی و به ویژه دیو  مقدمه ای راجع به خدایان مشترک آراییان پیش از مهاجرت به ایران و هند سپس اشتراکات فرهنگی و آیینی آنها اشاره شد. نیز راجع به تغییر کارکرد خدایان مختلف و تبدیل برخی خدایان پس از ظهور زرتشت به دیو اشاراتی صورت گرفت. همچنین توضیح راجع به دیو در ایران باستان و انواع آن،  دیو در آیین زرتشت و  ورود دیو به شاهنامه ، کارکرد دیوان،‌ و ویژگی های ظاهری و رفتاری دیوان با آوردن شاهد مثالهایی از شاهنامه گفتگو شد.
افزون بر گفت‌وگو پیرامون موضوع های یاد شده  کلیپ نقالی ( به دنیا آمدن سهراب و نشان پدر جستن وی از تهمینه ) پخش شد.

همچنین از نظرات باشندگان در جلسه در باره ی واژه دیو استفاده شد.

فرتور از کوروش جوادی است.

0114


تاریخ پست:1397/2/26 12:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1270

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics