تاریخ پست:1397/2/26 21:26
خبریار امرداد: گوهر برومندی

گروه ورزش همگانی ورهرام سومین روز از هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان‌ را با دیدار دوستانه‌ی فوتبال و ورزش صبحگاهی پیگیری کرد.
پیکار دوستانه‌ی فوتبال بین دو تیم فوتبال تفت و توابع و تیم منتخب در رده‌ی سنی جوانان بامداد آدینه 21 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد. همچنین  بامداد سومین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان، بانوان ورزشکار کانون دانشجویان زرتشتی با انجام ورزش صبحگاهی و تمرین‌های ورزشی با کش ورزشی و پیکارهای دوستانه‌ی داژبال و طناب کشی به سرپرستی آقای نجمی‌زاده این هفته را گرامی داشتند.
فرتورهای سومین روز از هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان را در دنباله می‌بینید:

باشندگی تیم فوتبال تفت و توابع در روز سوم هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان

باشندگی تیم فوتبال تفت و توابع در روز سوم هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان

تیم فوتبال منتخب در رده‌ی سنی نوجوانان

تیم فوتبال منتخب در رده‌ی سنی نوجوانان

پیکار دوستانه‌ی فوتبال بین دو تیم فوتبال تفت و توابع و تیم منتخب در رده‌ی سنی جوانان

گروه ورزش همگانی ورهرام از ورهرام ایزد تا اشتاد ایزد هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان را برگزار کرد

گروه ورزش همگانی ورهرام از ورهرام ایزد تا اشتاد ایزد هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان را برگزار کرد

بانوان ورزشکار کانون دانشجویان زرتشتی

بانوان ورزشکار کانون دانشجویان زرتشتی

انجام ورزش کششی با کش به سرپرستی آقای نجمی‌زاده انجام ورزش کششی با کش به سرپرستی آقای نجمی‌زاده

برگزاری بازی دوستانه‌ی داژبال در آدریان بزرگ تهران

برگزاری بازی دوستانه‌ی داژبال در آدریان بزرگ تهران

پیکارهای دوستانه‌ی داژبال میان بانوان ورزشکار کانون دانشجویان زرتشتی برگزار شد

پیکارهای دوستانه‌ی داژبال میان بانوان ورزشکار کانون دانشجویان زرتشتی برگزار شد

شیرین خوبچهر از نجمی‌زاده سرپرست تیم بانوان سپاسداری کرد

شیرین خوبچهر از نجمی‌زاده سرپرست تیم بانوان سپاسداری کرد

آدینه 21 اردیبهشت‌ماه در آدریان بزرگ سومین روز از هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان پیگیری شد

آدینه 21 اردیبهشت‌ماه در آدریان بزرگ سومین روز از هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان پیگیری شد

فرتور یادگاری و دوستانه میان دو تیم جوانان تفت و توابع و منتخب باشنده در سومین روز از هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان

سپاسداری از باشندگان در گرامی‌داشت هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان

سپاسداری از باشندگان در گرامی‌داشت هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان

فرتور از پیمان جهانگیری است.

0114


تاریخ پست:1397/2/26 21:26 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1324

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics