تاریخ پست:1397/3/1 15:2
آزیتا دهموبد

 گهنبار توجی به یاد روان‌شاد بانو خانی‌زاده-مهین در ونکوور کانادا برگزار شد.
مانند سالیان گذشته، 22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی برابر با 12 ماه می 2018 میلادی آیین گهنبار توجی به یاد روانشاد بانو خانی‌زاده (مهین) برگزار شد. کلیه‌ی هزینه‌ی این گهنبار با دهش بزرگوارانه‌ی خانواده‌ی (مهین) تامین می‌شود.

22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی برابر با 12 ماه می 2018 میلادی آیین گهنبار توجی برگزار شد

22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی برابر با 12 ماه می 2018 میلادی آیین گهنبار توجی برگزار شد

شماری از زرتشتیان ونکوور کانادا در برگزاری آیین گهنبار توجی همازور شدند

شماری از زرتشتیان ونکوور کانادا در برگزاری آیین گهنبار توجی همازور شدند

برگزاری گهنبار از دهش خانواده‌ی روانشاد بانو خانیزاده (مهین) بود

برگزاری گهنبار از دهش خانواده‌ی روانشاد بانو خانیزاده بود

فرتور از انجمن زرتشتیان کانادا در ونکوور است.

0114


تاریخ پست:1397/3/1 15:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2093

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics