تاریخ پست:1397/3/2 16:30
خبریار امرداد: گوهر برومندی

نونهالان دختر پیش‌دبستانی مهدکودک پرورش با فضای آموزشی دبستان دخترانه‌ی گیو آشنا شدند.
دختران آمادگی مهد پرورش در راستای آشنایی با محیط و کادر آموزشی دبستان دخترانه‌ی گیو دوم خردادماه 1397خورشیدی از این آموزشگاه زرتشتی بازدید کردند.

 نونهالان مهدکودک پرورش، چهارشنبه دوم خردادماه 1397 خورشیدی از دبستان دخترانه‌ی گیو دیدن کردند

نونهالان مهدکودک پرورش، چهارشنبه دوم خردادماه 1397 خورشیدی از دبستان دخترانه‌ی گیو دیدن کردند

نونهالان مهدکودک پرورش یک روز درسی را پشت نیمکت‌های دبستان تجربه کردند

نونهالان مهدکودک پرورش یک روز درسی را پشت نیمکت‌های دبستان تجربه کردند

دختران مهدکودک پرورش در میان دانش‌آموزان دبستان گیو روز را گذراندند

دختران مهدکودک پرورش در میان دانش‌آموزان دبستان گیو روز را گذراندند

دختران پیش‌دبستانی مهدکودک پرورش در کتابخانه‌ی دبستان دخترانه‌ی گیو

دختران پیش‌دبستانی مهدکودک پرورش در کتابخانه‌ی دبستان دخترانه‌ی گیو 

نونهالان با فضای آموزشی آشنا شدند

نونهالان با فضای آموزشی آشنا شدند

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1397/3/2 16:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1283

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics