تاریخ پست:1397/3/17 20:26
خبریار امرداد: گوهر برومندی

مهارت کسب‌وکار در دبیرستان رستم آبادیاندوره‌ی تابستانی با عنوان آموزش مهارت‌های نرم کسب‌وکار در دبیرستان دوره‌ی یکم رستم‌آبادیان برگزار می‌شود.
دکتر نیو نوذری، دانش‌آموخته‌ی اقتصاد و بازاریابی، برگزاری بسته‌ی تابستانی مهارت‌های کسب و کار را پشتیبانی می‌کند و آقای یزدان‌پناه این دوره را آموزش می‌دهد. روزهای آموزش این دوره‌ی مهارتی دوشنبه و چهارشنبه است و از یکم تیرماه 1397 خورشیدی آغاز می‌شود.
دانش‌آموزان پایه‌ی تحصیلی هفتم، هشتم و نهم این آموزشگاه زرتشتی برای آگاهی بیشتر و نام‌نویسی می‌توانند با شماره‌ی 66702115 تماس بگیرند.  


تاریخ پست:1397/3/17 20:26 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :666

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics