تاریخ پست:1397/3/22 19:14
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی یزد، هفته‌ی دوم پیکارهای بسکتبال جام رمضان پیروزمیدان شد.
تیم سازمان جوانان زرتشتی در یک بازی فیزیکی و دشوار مقابل تیم هیات بسکتبال زارچ توانست با نتیجه‌ی ۶۳ - ۴۸ به پیروزی برسد.
هفته‌ی دوم پیکارهای بسکتبال بزرگسالان جام رمضان، تجلیل از مقام دو پیشکسوت بسکتبال استان آقایان محمد مهرداد و بهرام دمهری از ساعت ۲۱ با بازی دو تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی  و زارچ در خانه بسکتبال برگزار شد. تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی یزد تاکنون دو بازی داشته و هر دو را با پیروزی گذرانده است.

هفته‌ی دوم پیکارهای بسکتبال بزرگسالان جام رمضان با بازی دو تیم هیات بسکتبال زارچ و تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی یزد پیگیری شد

هفته‌ی دوم پیکارهای بسکتبال بزرگسالان جام رمضان با بازی دو تیم هیات بسکتبال زارچ و تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی یزد پیگیری شد

بازی دو تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی  و زارچ در از ساعت 21 در خانه بسکتبال برگزار شد.

بازی دو تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی  و هیات بسکتبال زارچ در از ساعت 21 در خانه بسکتبال برگزار شد.

برگزار ‌کننده‌ی جام رمضان هیات بسکتبال استان یزد است

برگزار ‌کننده‌ی جام رمضان هیات بسکتبال استان یزد است

تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی یزد تاکنون دو بازی داشته و هر دو را با پیروزی گذرانده است.

تیم بسکتبال سازمان جوانان زرتشتی یزد تاکنون دو بازی داشته و هر دو را با پیروزی گذرانده است

تیم سازمان جوانان زرتشتی با نتیجه‌ی ۶۳ - ۴۸ برابر تیم بسکتبال زارچ به پیروزی رسید

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114

 


تاریخ پست:1397/3/22 19:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1137

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics