تاریخ پست:1397/3/23 14:34
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

یازدهمین کنگره‌ی جهانی زرتشتیان استرالیاموبد کورش نیکنام در هنگامه‌ی برگزاری یازدهمین کنگره‌ی جهانی زرتشتیان از باشندگان در این کنگره در قالب فایل صوتی دیدگاه‌سنجی کرده است.
یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان 11 تا 14 خوردادماه 1397 برابر با یکم تا چهارم  ماه‌جون 2018 در شهر پرت استرالیا برگزار شد. موبد کورش نیکنام با پرسش از کنشگران هازمان زرتشتی و باشندگان در یازدهمین کنگره‌ی زرتشتیان دیدگاه‌‌‌سنجی کرده است.
پرسش‌هایی که کنشگران به آن پاسخ داده‌اند اینگونه است:
برگزاری این کنگره‌‌ را چگونه دیدید و آیا انتظارات را برآورده کرده است؟ چگونه این کنگره‌ها می‌تواند بهتر برگزار شود؟  برگزاری این کنگره‌ها چه تاثیری بر هازمان زرتشتیان به ویژه زرتشتیان ایران دارد؟

 

دیدگاه اله‌یار دبستانی را اینجا بشنوید.

دیدگاه داریوش کریم‌دادی را اینجا بشنوید.

دیدگاه پوران‌دخت رستمیان را اینجا بشنوید.

دیدگاه فریبرز رهنمون را اینجا بشنوید.

دیدگاه فریده ایرانی را اینجا بشنوید.

دیدگاه ایرج اردشیریان را اینجا بشنوید.

دیدگاه جمشید آتشبند را اینجا بشنوید.

دیدگاه کیخسرو مزدیسنی را اینجا بشنوید.

دیدگاه خدایار عطایی را اینجا بشنوید.

دیدگاه کیومرث کیانیان را اینجا بشنوید.

دیدگاه روشن کیانیان (بوستانی) را اینجا بشنوید.

دیدگاه نازی مهرآور سروش‌کابلی را اینجا بشنوید.

دیدگاه پرشان خسروی را اینجا بشنوید.

دیدگاه رادمان خورشیدیان را اینجا بشنوید.

دیدگاه رامین بوستانی‌پور را اینجا بشنوید.

دیدگاه خداداد شهریارزاده را اینجا بشنوید.

دیدگاه شاپور کلانتری را اینجا بشنوید.

دیدگاه سهراب یزدانی را اینجا بشنوید.

دیدگاه سروش فروزش را اینجا بشنوید.

دیدگاه پااولولینا از لهستان را اینجا بشنوید.

 


تاریخ پست:1397/3/23 14:34 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1256

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics